photo

*** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu *** XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: "Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego". A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: "Któż więc może być zbawiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: "U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym".
Z życia parafii św. Mikołaja

– wrzesień 2018r.

 

- W pierwszą wrześniową niedzielę odbył się rodzinny festyn w ogrodach parafialnych. Dopisała pogoda oraz zaangażowanie wielu parafian w przygotowanie i przeprowadzenie festynu. Panowała wesoła atmosfera, życzliwość i serdeczność międzypokoleniowa. Można było skosztować pysznych potraw, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, zjechać na dmuchanym zamku, pośpiewać z zespołem  „Między nami’’, zmierzyć ciśnienie i poziom cukru oraz wygrać cenne nagrody biorąc udział w loterii małej lub dużej. Gospodarz festynu, ks. Proboszcz może być dumny z takich parafian.


- 15 w
rześnia młodzież parafii z ks. Sebastianem i ks. Arkadiuszem pojechała do Skrzatusza na Diecezjalne Spotkanie Młodych pod hasłem „Bóg jest młody’’.

- 16 września odbyła się piesza pielgrzymka parafian do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.

- W dniach 21-22 września Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zorganizowało autokarową pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych na Warmię i Mazury. Pielgrzymowało 45 osób pod duchowa opieką ks. Proboszcza Antoniego Badury. Odwiedziliśmy Św. Lipkę tzw. Częstochowę Północy. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. W bazylice modliliśmy się przed obrazem Matki Bożej Świętolipskiej, podziwialiśmy barokowe organy z ruchomymi figurkami oraz wysłuchaliśmy koncertu organowego. Następnym miejscem pielgrzymki był Stoczek Klasztorny z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. W Bazylice uczestniczyliśmy we Mszy św. ( ks. Proboszcz powierzał Bogu intencje pielgrzymów i parafian) oraz wysłuchaliśmy bogatej opowieści kapłana oprowadzającego nas po bazylice i po klasztorze.

Stoczek to miejsce pobytu – więzienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w latach 1953-1954.

Gościny Stoczek opuszczaliśmy kierując się na Gietrzwałd. Jest to miejscowość słynna z objawień Najświętszej Maryi Panny na ziemiach polskich. Miały one miejsce 19 lat po objawieniach w Lourdes. Przesłanie Maryi z Gietrzwałdu to gorliwa,wytrwała modlitwa różańcowa w intencjach zanoszonych przed jej oblicze.

„Uczyńcie, co Syn mój wam powie’’.

W sanktuarium gietrzwałdzkim uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, a kościół był wypełniony po brzegi wiernymi (bardzo dużo młodych rodzin z dziećmi). To miejsce nosi tytuł sanktuarium jedności chrześcijan. Przybywają tu ludzie z wielu krajów, można było słyszeć różne języki pielgrzymów.

Wałeccy pielgrzymi pełni wdzięczności Bogu i Maryi powrócili do domu wypoczęci i bogatsi o dobra duchowe.

- Od 23 do 30 września odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej w naszym mieście organizowane już po raz dwudziesty przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy naszej parafii. Hasłem były słowa „Nie zmarnujmy tego Daru’’. Myślą przewodnią Dni był szeroko rozumiany patriotyzm; miłość, szacunek, służba, wierność, wytrwałość, wolność w życiu każdego z nas, a zwłaszcza w codzienności swojego życia i powołania. Można było skorzystać z wybranych przez siebie punktów programu dotyczących spotkań z zaproszonymi gośćmi lub kontaktu ze sztuką. Gościliśmy ludzi nieprzeciętnych. Byli to: dr Jacek Pulikowski z małżonką Jadwigą, ks. dr Tomasz Tomaszewski, ks. Piotr Wieteska, Maria Jaskulska, Krzysztof Leśniewicz, Benigna Jaskulska oraz wałeccy utalentowani muzycy, plastycy, twórcy poezji.

       Wszystkim, którzy zechcieli skorzystać z proponowanych wydarzeń składam serdeczne podziękowania i życzenia, aby kontakt ze sztuką i kulturą chrześcijańską przynosił owoce i radość życia.

                                                                         Prezes Stowarzyszenia

                                                                         Alicja Kuczkowska

galeriaDziękczynna pielgrzymka

dzieci komunijnych do Skrzatusza


Tradycją wielu parafii jest organizowanie dziękczynnej pielgrzymki dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem jest dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka ma również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.

30 maja 2018 również i nasze dzieci komunijne wraz z Ks. Proboszczem Antonim Badurą, wychowawcami oraz katechetką udały się do naszego diecezjalnego sanktuarium w Skrzatuszu.