photo

Wspólnota Żywego Różańca

 

 Intencje Żywego Różańca na MAJ 2018

 VI Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Skrzatusza „Napełnieni Duchem Świętym jak Maryja” w sobotę, 12 maja 2017 r. Ks. Bp Edward Dajczak bardzo serdecznie zaprasza do wspólnego pielgrzymowania Róże Różańcowe z całej diecezji i wszystkich, którym bliska jest modlitwa różańcowa i duchowość maryjna. Rozpoczęcie o godz. 10:00; zak. ok. 15:00. Proszę o zgłaszanie przynajmniej orientacyjnej liczby pielgrzymów do 7.05.


Róża pw. NSPJ i św. Mikołaja Za tegorocznych maturzystów, aby z pomocą Ducha Św. odkrywali swoje powołanie i o pomyślne zdanie egzaminu dojrzałości
Róża pw. MB Nieustającej Pomocy Papieska: aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania współczesnego świata
Róża pw. św. Elżbiety Papieska: aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania współczesnego świata
Róża pw. MB Bolesnej Za dzieci przygotowujące się do I Komunii św., aby umocnione dobrym przykładem swoich rodziców wzrastały w wierze i miłości
Róża pw. bł. Teresy Ledóchowskiej Za przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania, aby stawali się dojrzałymi świadkami Chrystusa
Róża pw. Królowej Apostołów Za wszystkie matki, aby mogły cieszyć się dobrym życiem, silną wiarą i serdeczną wdzięcznością swoich dzieci
Róża pw. św. Barbary Za II Synod naszej diecezji, aby przyczynił się do pogłębienia i umocnienia wiary i naszego świadectwa we współczesnym świecie
Róża pw. św. Magdaleny O błogosławieństwo Boże w pracy nad renowacją naszej świątyni i za wszystkich dobrodziejów, którzy to dzieło wspierają
Róża pw.
Zmartwychwstania P. Jezusa
O błogosławieństwo Boże dla kapłanów, braci i sióstr zakonnych, pochodzących z naszej parafii oraz o nowe powołania do służby w Kościele
KŁĘBOWIEC – Róża  pw. MB Częstochowskiej
Za chorych, samotnych i biednych, aby znaleźli odpowiednią pomoc ze strony ludzi i instytucji oraz nadzieję i pociechę od Zmartwychwstałego Pana
KŁĘBOWIEC – Róża pw. św. Heleny Za wszystkie matki, aby mogły cieszyć się dobrym życiem, silną wiarą i serdeczną wdzięcznością swoich dzieci