photo

*** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wałczu *** 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
 

Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”.

  


 


DWA JUBILEUSZE I WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIEW niedzielę Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca na Mszy Świętej o godz. 13.15 zebrani parafianie pod przewodnictwem kapłanów dziękowali Bogu za dar kapłaństwa ks. Antoniego Badury, proboszcza parafii św. Mikołaja, który świętował 30-tą rocznicę święceń kapłańskich i 10-lecie pasterzowania w naszej parafialnej wspólnocie. Dziękowano za pracę w Wałeckiej Winnicy Pana.

       
Księdzu Proboszczowi dziękowano :

- za wszelkie dobro, które jest Jego udziałem,

- za serdeczność, życzliwość i otwartość na każdego człowieka,

- za to, że w każdym z nas potrafi dostrzec Jezusa,

- za to, że kocha ludzi miłością Boga,

- za troskę o nasze dusze i o kościół św. Mikołaja.

Wśród wielu życzeń były życzenia potrzebnych Bożych łask, wszelkich darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej Skrzatuskiej oraz życzenia zdrowia, cierpliwości i wielu życzliwych, oddanych parafian, aby służba Bogu i człowiekowi przynosiła plon obfity.

Księże Antoni dziękujemy, że jesteś naszym Proboszczem !

Szczęść Boże !

GaleriaŚwięte Triduum Paschalne


WIELKI CZWARTEK


 

PIEŚNI PASYJNE 

15 kwietnia 2019 r. w naszym kościele odbył się tradycyjny Koncert Pieśni Pasyjnej. Była to wyjątkowa możliwość wysłuchania pięknych pieśni poświęconych Męce i Śmierci Jezusa Chrystusa. Dziękujemy wykonawcom: Zespołowi "Między nami" pod dyrekcją Marka Giłki, chórowi Concordi Laetitia pod dyrekcją Dariusza Izbana, solistkom Marii Madro - wiolonczela oraz Aleksandrze Olejnik - mezzosopran.

galeria